МЕТА ГО «НАРОДНІ РЕФОРМИ»

 
Наша ціль: Досягти прямої демократії (народовладдя) у державі з поліархічною системою влади. Наша концепція розроблена на основі точних математичних розрахунків всесвітньо відомих Нобелевських лауреатів, таких як Джон Форбс Неш, Кеннет Ерроу, Вільфредо Парето.
 
Демократія – це політичний режим, в основі якого лежить метод колективного прийняття рішень, при цьому всі учасники у рівній мірі впливають на процес. Верховна влада належить народу.
Поліархія – це політична система, що заснована на відкритій політичній конкуренції різних груп у боротьбі за підтримку виборців.
 
Яким чином ми можемо досягнути поставленої цілі? Не обов’язково змінювати структуру державного управління. Якщо замість виборів керуючої еліти проводити вибори представників народу в структурі державного управління на обмежений термін при умові їх регулярного переобрання, автоматично зміниться режим управління державою.
 
Оптимум Парето:
• У економіці є термін Оптимум Парето – це такий стан системи, при якому значення кожного окремого критерію, що описує стан системи, не може бути покращено без погіршення становища інших елементів. 
• Суспільне благо має на меті певний рівень політичної стабільності, забезпеченості населення.
• В реальності ми бачимо, що 1% населення країни сконцентрував у своїх руках частину багатств, тоді як інші 99% задовольняються тим, що лишилося.
• Один цей факт з очевидністю демонструє неспроможність поліархії, що є ознакою політичної і соціальної кризи не лише в Україні, а й в країнах ЄС, що вважають себе «демократичними».
• Теоретики поліархії вважають надмірну концентрацію і централізацію влади істотною перепоною демократії.
 
Трансформація поліархії у демократію:
• Вибір максимальної кількості управлінців безпосередньо народом на мінімально короткий період часу унеможливлює змову між ними та повторення повних наборів управлінців з їх незмінними стратегіями.
• Що заважає народу безпосередньо вибирати державних управлінців, менеджерів і контролерів з їх переобранням через рік – що було б гарантією виконання ним функцій Оптимуму Парето? Відповідь очевидна: неусвідомленість причинних проблем. Штучно створена система забалакування справжніх проблем, відволікання уваги громадян «демократичних» країн на штучно створені проблеми ускладнює усвідомлення причинних проблем. Вірною ознакою забалакування є бурхливі обговорення в ЗМІ псевдопроблем без пропозицій шляхів вирішення.
• Найважливішим «запобіжником» демократії повинні бути щорічні (на перших етапах) перевибори народних представників кожної з гілок влади кількістю не менше 10 на кожному рівні управління. Загальна кількість проведених років у владі окремих представників може залишатися традиційною, при умові регулярного переобрання їх народом.
• Практична реалізація може бути здійснена через суспільний договір або референдум.
 
Практична демонстрація зміни управління державою:
1. Прямі вибори Центральної влади:

1. Термін повноважень – до 3 років

► Президент з функціями контролю Конституції

► Верховний головнокомандувач
2. Термін повноважень від 1 року до 2:
► Верховний суддя та члени суду
► Генеральний прокурор та члени колегії
► Директор спецслужб
► Директор Антикорупційного управління
► Директор спеціальної Прокуратури
► Директор бюро розслідувань
► Прем’єр – міністр
► Міністр державної власності
► Міністр фінансів
► Міністр охорони здоров’я
► Міністр поліції
► Директор ЦВК та її члени
► Депутати законодавчого органу
► Директор Центрального банку та його зами
► Директор Антимонопольного органу
3. Прямі вибори регіональної влади
Термін повноважень від 1 року до 2:
► Губернатор
► Судді
► Представники регіональної законодавчої влади
► Начальник поліції
► Начальник охорони здоров’я
► Начальник освіти
► Начальник управління суспільним майном
► Начальник управління земельними ресурсами
► Начальник виборчкому
4. Прямі вибори місцевої влади
Термін повноважень від 1 року до 2:
► Мери та голови об’єднаних громад
► Прокурори
► Судді
► Представники виконавчої влади
► Куратор управління колективним майном
► Куратор управління земельними ресурсами
► Начальник виборчкому та його члени
Запропонована конфігурація суспільного устрою, основних правил суспільного вибору і його періодичність не суперечать основним Конституціям «демократичних» країн, Хартіям по правам людини ООН та ЄС.
 
Впровадження системи виборів представників народу в структури державного управління в повному комплексі в Україні та країніх ЄС дозволить перейти до режиму народовладдя.
 
Народ нашої країни має навчитися приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність, так як саме він управляє державою. 
 
Ми маємо ініціювати проведення опитувань, зібрань, референдумів. 
Державою керує народ, а не вибрані ним слуги.