МЕТА ГО «НАРОДНІ РЕФОРМИ»

Основною метою діяльності Організації є створення в Україні цивілізованого громадянського суспільства і демократичної правової держави шляхом впровадження, на законних підставах, соціально-демократичних реформ, спрямованих на захист і задоволення суспільних, соціальних, політичних, економічних, культурних, екологічних, творчих та інших інтересів громадян України.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Організація для досягнення своєї мети здійснює діяльність за такими основними напрямками:

- Сприяння втіленню соціально-політичних реформ з упровадження системи народного контролю за діяльністю всіх гілок органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, судової системи та правоохоронних органів;

- Ініціювання змін до чинного законодавства, щодо демократизації і децентралізації влади на принципах виборності, строковості повноважень, прозорості, публічної звітності та відповідальності службовців, які займають державні посади і виконують адміністративно розпорядчі функції від імені держави;

- Впровадження громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів, судів, інших державних органів управління;

- Підготовка та громадське обговорення пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

- Сприяння громадським рухам, спрямованим на підтримку народного контролю за діяльністю правоохоронних органів, судів, інших державних органів управління;

- Організація мирних зібрань, які проводяться у відповідності з метою Організації, і отримання необхідних дозволів на проведення таких зборів;

- Організація функціонування зворотного зв'язку між суспільством і державними органами для оцінки ступеня ефективності державного управління;

- Сприяння в організації ефективної взаємодії громадськості та органів державної влади.