Народна мудрість як прикладної інструмент для досягнення соціальної свободи

Стародавня народна мудрість говорить: "Якщо хочеш нагодувати голодного, чи не давай йому риби, дай йому вудку". Стосовно до сучасних соціально - політичним умовам, згаданий фразеологізм відображає прагнення простих людей до найбільш доступному способу отримання матеріальних благ і соціальних свобод допомогою кредитів і дотацій з боку можновладців небудь держави. При цьому, як відомо, займаєш гроші чужі і на час, а віддаєш свої і назавжди. Ключовим моментом у цьому процесі псевдо розподілу благ є платність і циклічність, яка проглядається як на рівні нашого соціального суспільства, так і на рівні статусу України як держави, яка постійно живе в борг.

Зрештою, фрагментарне отримання таких благ і свобод подібним способом, призводить до тотальної матеріальної залежності і, по суті, поневоленню соціально незахищених верст населення окремими особами або групами осіб, в руках яких сконцентрувалися надмірні блага і ресурси в десятки разів перевищують їх власні потреби. Такий дисбаланс розподілу ресурсів, наростаючий в даний час з геометричною прогресією, призводить до загального корумпування як державної влади, так і суспільного устрою України.

Зрештою, використовуючи описаний вище механізм доступу до матеріальних ресурсів, ми фактично отримали повну неможливість реалізації своїх законних прав і свобод, відображених в основному законі нашої держави - Конституції України, що призвело до різкого зростання соціальної напруженості в українському суспільстві та дестабілізації діяльності держави в загалом, як форми організації суспільного устрою.

Закономірним апогеєм описаної вище низки подій виступив «Майдан», як стихійна форма прояву прямого народовладдя, кардинально змінила деструктивний хід розвитку новітньої української історії. На жаль, здобуті ціною крові сотень наших співвітчизників і життів небесної сотні ідеї Майдану не знайшли подальшого відображення і втілення в соціально політичному розвитку України. Причиною тому з'явився саме стихійний неорганізований характер діяльності «Майдану». Слід так само відзначити, що подальші значущі і вже організовані події - перевибори президента України, на даний момент ще не принесли жодних істотних поліпшень життя громадян України. Зміна персонального складу чиновників займають ключові пости, по суті, не змінила корупційний характер державної влади. Саме з цієї причини ми не досягнемо явного позитивного ефекту від ініційованих президентом України реформ.

Україна отримала «Майдан», дострокові вибори президента, що відбуваються зараз перевибори у Верховну раду України. На цьому етапі слід поставити собі прості, але очевидні питання - «А що далі? Де результат? І як реально змінити ситуацію на краще? ».

Перш за все слід усвідомити необхідність єдності реформ впроваджуваних зверху і необхідності вирішення конкретних актуальних питань виникають в житті кожного окремого громадянина, що виникають на даний момент в його житті.

У зв'язку з цим найбільш дієвим методом дозволу існуючої ситуації є єднання всіх креативно мислячих громадян, з метою розробки та впровадження народних реформ, спрямованих на освіту в Україні цивілізованого громадянського суспільства і демократичної правової держави, що будується на основі захисту й задоволення суспільних, соціальних, політичних, економічних, культурних, екологічних, творчих та інших інтересів громадян України.

Пропоновані народні реформи сформульовані в таких основних принципах реорганізації системи державної влади та місцевого самоврядування:
1. Запровадження принципу щорічної виборності кожної окремо взятої посади чиновника, який здійснює адміністративно - розпорядчі функції держави, населенням України відповідно до існуючого адміністративно-територіальним устроєм держави (район, область, держава в цілому).
2. Вибір на посаду здійснюється виключно на строковій основі з обов'язковим оприлюдненням звітності чиновника про фактично здійснені заходи та досягнуті результати роботи.
3. Впровадження системи індивідуальної відповідальності чиновників за неправомірні рішення, дії та бездіяльність щодо громадян та створених ними суб'єктів господарської та іншої діяльності.

З цією метою 6 жовтня 2014 активістами анонсованих реформ була створена громадська організація «Народні реформи», яка відкрита для всіх однодумців і будь-яких інших осіб, як критикують її діяльність, так і підтримуючих її.

Автор: Андрей Бочаров

Дата: 15 жовтня 2014

Назад